Jubileumsåret 2021, medlemsaktiviteter

Den 7 februari 2021 var det 150 år sedan Wilhelm Stenhammar föddes.

Det firas på många sätt i Sverige och runt om i världen.

MEN …med tanke på den pandemi som pågår kom många aktiviteter flyttas fram hösten 2021.

Den 19 augusti kommer Martin Sturfält, Helena Sul och The Stenhammar Quartet till Göteborgs konserthus och berättar för våra medlemmar om sina relationer till Stenhammar; utifrån artisternas perspektiv.

Den 20-22 augusti genomförs Göteborgs Pianofestival i samma hus, med ett starkt fokus på just Stenhammars pianomusik. I år är det i form av en tävling då unga pianister framför bl a musk av Wilhelm Stenhammar.

Men ni har redan fått en inbjudan (länken på startsidan) till Göteborgs Symfonikers Vänners (GSV) musikkryss till sjöss den 23 augusti 2021. Normalt sett är det bara medlemmarna i GSV som inbjuds men denna gång har även Stenhammarsällskapets medlemmar bjudits in.

Men det är lite ”först till kvarn” som gäller, detta på alla aktiviteter då restriktion kan begränsa antalet som kan medverka.

SYMPOSIET I NOVEMBER 2021

Det Stenhammar-symposium som Sällskapet tillsammans med KMA (Musikaliska Akademin) och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg skulle genomföra i februari 2021 har flyttats till hösten, och kommer genomföras den 10-12 november 2021. Programmet, med föreläsare och artister är i detta läge det samma, men i och med flytten av datumet lär vi förmodligen behöva stuva om. Därmed flyttas även den planerade Stenhammarutställningen och övriga planerade aktiviteter till november. MER INFO KOMMER INOM KORT.

Redan den 19e januari 2021 skulle vi i ett samarbete med Göteborgs Kammarmusikförening, Kultur i Väst (numera Förvaltningen för Kulturutveckling) fokusera på de två jubilarerna Beethoven och Stenhammar. Detta är en aktivitet i Göteborgs konserthus som nu även det eventet är framflyttat.

Vi siktar på att genomföra detta i samband med Symposiet, och då kvällen den 9 november. MER INFO KOMMER ÄVEN DÄR INOM KORT.

Styrelsen 

Wilhelm Stenhammarsällskapet