Stenhammarsymposium och andra aktiviteter i Göteborg november 2021

Sammanfattning, samt foton från varje dag.

Här nedan ser ni några ord (av sällskapets Caj Strandberg) om Symposiets alla föredrag och aktiviteter, samt även ”upptakten” med Essäkonsert och Jubileumsmiddag den 9 november.

*****

9 november 2021 18.00 Stenhammarsalen

# Essä-konsert ”Stenhammar vs. Beethoven”:

Magnus Haglund berättade och Helena Sul spelade. Samtalet och musiken följde viktiga trådar i Stenhammars musik – såsom relationerna till Beethoven, folkmusik och natur – och var samtidigt befriande levande och associativt. Helena Sul spelade innerligt och uttrycksfullt Stenhammar och Beethoven. Ett annorlunda och inspirerande upplägg på en konsert.

9 november 2021 20.00 Vasakyrkans församlingshem, Stora salen

# Jubileumsmiddag

Vi firade Stenhammar med mat, tal och ett viktigt pris.Vår ordförande Anders Wikström hälsade alla välkomna. Carl-Wilhelm Stenhammar – Wilhelm Stenhammars sonson – berättade om hur Wilhelm träffade sin Helga på Valands konstskola och om sina minnen av sin farmor. Sonja Stenhammar berättade om Wilhelm Stenhammar International Music Competition och Helena Sul om Göteborgs Pianofestival.

Och kanske viktigaste av allt: Magnus Haglund mottog det nyinstiftade utmärkelsen ”Excelsior”. 🏆

Magnus sprider som författare och journalist kunnskap om och passion för Stenhammars musik – och främst genom biografin om Stenhammar som kom ut 2019. Under kvällen spelade Helena Sul musik av bland andra Chopin och Elfrida Andrée.

Första dagen av symposiet ”Nya perspektiv på Stenhammar”! 🎼🎹🎼🎹😊

# Symposiet öppnades av Petra Frank (prefekt för Högskolan för Scen och Musik), Sverker Jullander (Kungliga Musikaliska Akademien) och Anders Wikström (Wilhelm Stenhammarsällskapet). Fredrik Wetterqvist (ständig sekreterare i KMA) deltog via videolänk.

# Symposiets förste ”keynote” var Signe Rotter-Broman som talade om ”Stenhammar – A European Modernist”. Signe – som kanske är den internationelle forskare som arbetat mest med Stenhammars musik – satte in Stenhammar i en modern och europeisk kontext. Genom att vidga vad det innebär att vara modern och visa på Stenhammars internationella kontaktnät, gav Signe bilden av en självreflekterande och internationellt orienterad tonsättare. Stenhammars ständiga tågresande satte också igång sonen Claes Görans fantasi!

# Symposiets första ”workshop” – ”Piano Works by Stenhammar” – bestod i ett samtal mellan Martin Sturfält och Magnus Haglund. Martin berättade om sina framföranden av Stenhammars musik i bland annat Tyskland och Storbritannien, och publikens respons på musiken. En vanlig reaktion var ”Varför har vi inte fått höra det här tidigare?!” Samtalet kom att handla om Stenhammar både som tonsättare – med intressant inblickar i hans specifika sätt att skriva för piano – och som pianist, men också om olika sätt att tolka musiken och hur de förandrats över tid. Och så om Stenhammars stora händer som tydligen utgör en utmaning för pianister!

Andra dagen av Stenhammarsymposiet 🎹🎼😊❤

# Daniel Grimely gav symposiets andra ”keynote”. Grimley är en av de internationellt mest tongivande experterna på skandinavisk musik – särskilt Sibelius och Nielsen – och har nu också börjat uppmärksamma Stenhammar. Föredraget kretsade kring den svårfångade betydelsen av landskap, tillhörighet, och ”stämmning” i Stenhammars musik.

# Christina Ekström presenterade linjen ”bakåt” genom att tala om Wilhelm Stenhammars far – Per Ulrik Stenhammar – och hans verksamhet som tonsättare och betydelse för Stockholms musikliv.

# Mattias Lundberg fortsatte den historiska linjen – men nu linjen ”framåt”. Han talade om hur de svenska modernisterna, via framföra allt Hilding Rosenberg, blev inspirerade av vad de menade var Stenhammars förhållande till musik. Deras syn på Stenhammar lever kvar, bland annat via Bo Wallner, och färgar därmed vår uppfattning om hans musik ännu idag.

# Anne Reese Willéns berättade i sitt föredrag om musiklivet i Stockholm – konsertlivet, orkestrarna, repetoaren, exekutörerna – som fanns före och under Stenhammars tid i staden och som bildade förtusättningar för hans senare verksamhet.# Joel Eriksson gav sig in i närkamp med Stenhammars *Serenad* genom att gå igenom orkestreringen i musiken och därmed försöka beskriva vad som är säreget för verket men också möjliga allusioner till andra verk.

# Dan Olsson talade om Stenhammars relation till folkmusiken och särskilt som den kommer till uttryck i *Midvinter*. Dan presenterade nya rön om hur Stenhammar kom i kontakt med folksmusiken och berättade om hans särpräglade sätt att behandla den som skiljer sig från andra kompositörers förhållningssätt.

# Annika Lindskog anknöt till Daniel Grimleys föredrag genom att tala om landskapet, kulturens och språkets betydelse i några av Stenhammars sånger. Hur översätter man ”Kärt är att möta dig nattviol” till engelska? Det omöjliga i företaget visar på hur förankrade Stenhammars sånger är i ett specifict kulturellt sammanhang och hur det ger dem en unik mening.

# Dagen avslutades med att William Dahl och Albin Axelsson, som båda studerar vid Iggesund, spelade Stenhammars pianosonat i g moll – som sig bör eldigt och ungdomligt.

# Nej – Dagen avslutades ju för föreläsarna med en väldigt trevlig middag på Tvåkanten på Avenyn! 😊

Tredje dagen av Stenhammarsymposiet 🎼🎹❤😊

Den tredje och sista dagen av symposiet inleddes med en klingande workshop: Medlemmarna av Malvakvartetten spelade delar ur Stenhammars andra stråkkvartet och samtalade om den med Signe Rotter-Broman. Malvakvartetten består av fyra unga kvinnliga musiker och har rönt uppmärksamhet med sin varierade och ofta moderna repetoar.

Samtalet kretsade kring hur kvartetten tar sig an de särskilda tekniska utmaningar musiken erbjuder och deras upplevelser av musiken ”inifrån” som utövare.

# Anders Carlsson berättade om Stenhammars betydelse för grundandet av Göteborgs orkesterskola och för annan musikverksamhet i staden. Det finns inte belägg för att Stenhammar personligen intiterade orkesterskolan, men han användes sannoliket som argument för att få den till stånd och han tog aktiv del i dess verksamhet. Anders framhöll särskilt Elsa Stenhammar, Wilhelm Stenhammars kusin, och hennes enorma betydelse för Göteborgs musikliv – särskilt som grundare av Göteborgs konserthuskör och körskola, och ledare för folkkonserterna.

# Sverkar Jullander talade om pianisten Stenhammar: vad han spelade och hur dåtidens kritiker och publik uppfattade hans pianospel – men också om hur det faktiskt låter. Det finns nämligen utgivna inspelningar av Stenhammars pianospel på ”Welte Mignon-rullar” där han bland annat framför fantasi i h-moll. Dåtidens intryck av Stenhammars pianospel verkar ha varierat och förändrades också över tid. Men ett återkommande omdöme betonar uttrycksfullheten och förmågan att få musiken att komma till liv just ”där och då”.

# Wilhelm Stenhammarsällskapet har fått en fantastisk gåva av Lars-Erik Lindeström – originalpartituret till sången ”Ballad” från 1888. Lars-Erik överräckte gåvan till vår ordförande Anders under en paus vid symposiet.

# Leah Broad gav sitt föredrag via zoom från Oxford. Hon talade om Stenhammars teatermusik som tillkom i samarbete med Per Lindberg som var experimentell och politiskt radikal regissör vid Lorensbergsteatern. Leah fokuserade särskilt på musiken till *Som ni behagar* och *Romeo och Julia*. Hon återkom till betydelsen av ”modern” och ”modernism” – ett tema som kom upp flera gånger under symposiet. Stenhammars arbete med teatermusik visar hur aktiv han var i att skapa en socialt engagerad ”modern” teatermusik som var tillgänglig för publiken och därmed representer en annan typ av modernitet än den tidens ”modernistiska” musik.

# Joakim Tillmans föredrag handlade om Stenhammar och Wagner. Stenhammar blev hänförd av Wagners operor som han tidigt hörde i Stockholm och senare under studietiden i Berlin. Tillman talade om wagnerianska tongångar i Stenhammars två operor *Gildet på Solhaug* och *Tirfring* – vad gäller ledmotivsteknik, orkestrering, handling och olika typiska wagnerianska motiv. Han gick också i dialog med Peterson-Berger som menade att Stenhammar missuppfattat Wagners idéer. Men kanske var det egentligen P-B som missuppfattade Stenhammars musik…

# Symposiet avslutades med ett rundabordsamtal mellan Daniel Grimley, Joakim Tillman, Signe Rotter-Broman, och Anne Reese Willén. Samtalet leddes av Pia Bygdéus. Ett gemensamt önskemål inför framtiden – En utgåva av Stenhammars brev.

*****************

Symposiet ägde rum den 10–12 november 2021 i Högskolan för scen och musik (Artisten), Göteborg.

Arrangörer var Kungl. Musikaliska Akademien, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet och Wilhelm Stenhammarsällskapet.

Vidare samarbetspartners är Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Pianofestival. Symposiet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. De medverkande är svenska och internationella musikforskare och musiker. Keynoteföreläsare är professorerna Daniel Grimley, Oxford University, och Signe Rotter-Broman, Universität der Künste, Berlin.

Programmet för symposiet följer här nedan:

New Perspectives on Wilhelm Stenhammar: A Symposium
10-12 november 2021

Wednesday 10 November

13:00             Introduction (Fredrik Wetterqvist, Permanent Secretary of the Royal Swedish Academy of Music; Petra Frank, Head of the Academy of Music and Drama, University of Gothenburg; Anders Wikström, Chair of the Swedish Wilhelm Stenhammar Society; and others)

13:30             Keynote I: Signe Rotter-Broman: Stenhammar, A European Modernist

14:30             Break with refreshments

15:00–16:30  Workshop I: Piano Works by Stenhammar; Martin Sturfält in dialogue with Magnus Haglund

16:30             Reception, hosted by the Royal Swedish Academy of Music

Thursday 11 November

09:00             Keynote II: Daniel Grimley: Stenhammar’s Affective Landscapes

10:00             Break with refreshments

10:30             Session I: Heritage and Posterity

  • Christina Ekström: Wilhelm Stenhammar’s Musical Paternal Heritage: Life and Work of Per Ulrik Stenhammar
  • Mattias Lundberg: Stenhammar and the Swedish Modernists

12:00             Lunch break

13:30             Session II: Aspects of Style, Technique, Material, and Context

  • Anne Reese Willén: Musical Life in Sweden during the Age of Stenhammar
  • Joel Eriksson: On the Orchestration in Wilhelm Stenhammar’s Serenade

15:00             Break with refreshments

15:30             Session II (contd.)

  • Dan Olsson: Stenhammar and Folk Music 
  • Annika Lindskog: Landscape, Language and Location: Cultural Contexts and Connections in Four Stenhammar Songs

17:00–17:30  Young pianists play Stenhammar (in collaboration with the Gothenburg Piano Festival)

Friday 12 November

09:00             Workshop II: String quartet no 2; the Malva Quartet in dialogue with Signe Rotter-Broman

10:30             Break with refreshments

11:00             Session III: Stenhammar in Musical Life

Session III: Stenhammar in Musical Life

  • Anders Carlsson: Stenhammar’s Importance for the Founding of the Orchestra School and the School for Choral Singing at the Gothenburg Symphony Orchestra
  • Sverker Jullander: Stenhammar the Pianist
12:30             Lunch break

13:30             Session IV: Stenhammar and Music Drama

  • Leah Broad: Stenhammar in the Theatre
  • Joakim Tillman: Wagnerian Elements in Stenhammar’s Early Operas

15:00             Short break

15:15             Concluding panel discussion: New Directions in Stenhammar Research

                      Moderator: Pia Bygdéus

16:00             End of symposium

Presenters and artists

Leah Broad, PhD, musicologist, Oxford University

Pia Bygdéus, PhD, Research Secretary of the Royal Swedish Academy of Music, Senior Lecturer of Musicology, Linnaeus University, Växjö

Anders Carlsson, PhD, musicologist, University of Gothenburg

Christina Ekström, PhD, Senior Lecturer of Musical Performance, University of Gothenburg

Joel Eriksson, PhD, Senior Lecturer of Music Theory, University of Gothenburg

Daniel Grimley, PhD, Professor of Musicology, Oxford University

Magnus Haglund, music journalist, author

Sverker Jullander, PhD, Senior Professor of Musical Performance, Luleå University of Technology

Annika Lindskog, Lecturer in Swedish Language and Culture, University College London

Mattias Lundberg, PhD, Professor of Musicology, Uppsala University

The Malva Quartet (Linnea Hällqvist, violin; Knapp Brita Pettersson, violin; Maria Jonsson, viola; Maja Molander, cello)

Dan Olsson, Lecturer in Music History, University of Gothenburg

Signe Rotter-Broman, PhD, Professor of Musicology, Berlin University of the Arts

Martin Sturfält, concert pianist

Joakim Tillman, PhD, Professor of Musicology, Stockholm University

Anne Reese Willén, PhD, Senior Lecturer in Musicology, Uppsala University